Tính từ – Adjective (Adj) và trạng từ – Adverb (Adv) có nhiệm vụ bổ sung ý nghĩa đầy đủ cho câu. Tuy nhiên, học sinh luôn gặp khó khăn khi phân biệt vị trí cũng như chức năng của adj và adv.

Trong Tiếng Anh, tính từ và trạng từ có nhiệm vụ nhấn mạnh hay bổ sung ý nghĩa cho câu. Việc phân biệt tính từ và trạng từ thường xuyên gặp khi làm các bài tập về điền từ loại, tuy nhiên học sinh luôn gặp khó khăn khi làm dạng bài tập này. Để học sinh nắm rõ các quy tắc khi phân biệt tính từ, trạng từ và những trường hợp đặc biệt của từ loại, cô Lê Thu Hà – giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI sẽ hướng dẫn về nội dung “So sánh Adj và Adv trong chương trình Tiếng Anh lớp 9”.

Một số kiến thức tổng quan về tính từ và trạng từ

Tính từ (adjective) là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái… Ngoài ra, tính từ còn dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Trạng từ (adverb) là một thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ hay cả câu.

Để giúp học sinh dễ dàng phân biệt vị trí của tính từ và trạng từ, cô Hà đã tóm tắt lại kiến thức ở bảng dưới đây, cụ thể như sau:

Ngoài việc phân biệt chức năng và vị trí của tính từ, trạng từ, cô Hà khuyên học sinh cần nên ghi nhớ một số trường hợp đặc biệt khi có đuôi và không có đuôi của trạng từ.

Một số trường hợp đặc biệt khi có đuôi và không có đuôi của trạng từ

Công thức tạo thành trạng từ thông thường:

Adverb = Adjective + ly

Ví dụ:

Serious + ly = > seriously

Heavy + ly = > heavily

Những trạng từ đặc biệt không có đuôi ly, ví dụ:

Good = > well

Fast = > fast

Hard = > hard

Cô Hà hướng dẫn học sinh kiến thức về các trạng từ ngoài quy tắc

Sự biến đổi nghĩa của một số trạng từ đặc biệt khi có và không có đuôi –ly

Free (miễn phí) = > freely (tự do làm gì)

Hard (chăm chỉ) = > hardly (trạng từ chỉ tần suất mang nghĩa hầu như không)

Late (muộn) = > lately (trạng từ chỉ tần suất mang nghĩa gần đây)

Wide (mở rộng) = > widely (nhiều nơi)

Trên đây là những kiến thức cơ bản cần nhớ giúp học sinh không còn lúng túng khi so sánh tính từ và trạng từ. Cô giáo Lê Thu Hà đã tổng hợp và khái quát các trường hợp biến đổi của trạng từ, đưa ra các ví dụ dễ hiểu và thường gặp nhất ở mảng ngữ pháp này. Nếu học sinh vẫn khó khăn và nhầm lẫn khi phân biệt hai loại từ này hãy tham khảo bài học bổ ích này ngay tại:

Cô Lê Thu Hà hướng dẫn học sinh so sánh ADJ và ADV

 

Cẩm nang tuyển sinh 2022

Cập nhật nhanh nhất những thông tin bổ ích xoay quanh hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc Gia 2022
Asset 5